Dotacja na kapitał obrotowy dla AUTO–MOT Sp. J.”

Realizacja projektu

Nazwa projektu:

 

AUTO – MOT Sp. J. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Dotacja na kapitał obrotowy dla AUTO – MOT Sp. J. ”

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej

oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi,

które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19

Planowane efekty:

Zaspokojenie bieżących potrzeb przedsiębiorstwa

Wartość projektu:

40 764,39 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

40 764,39 PLN